Böcker om syskonmisshandel

I Skuggbarnet Del 1 och Skuggbarnet Del 2 berättar jag i romanform om mina personliga erfarenheter av syskonmisshandel. Jag vill visa vad syskonmisshandel är och vad följderna kan bli för den som är drabbad, samtidigt som jag försöker kasta ljus på ett fortfarande undanskymt område. Det finns för övrigt inga böcker sedan tidigare på svenska som behandlar ämnet syskonmisshandel. Och frågan är alldeles för viktig för att få fortsätta ignoreras.

Min förhoppning är nu att mina böcker skall bidra till att uppmärksamma det här alltjämt nästan helt dolda samhällsproblemet, trots att det angår så många människor – både stora och små.

Det här är en stark och personlig skildring hur det är att växa upp med syskonmisshandel. Böckerna beskriver en kaotisk resa genom en svår uppväxttid, med fängslande redogörelser om tillgivenhet, humor, förtvivlan och smärta. Det är en enastående berättelse om ett barns och tonårings utsatthet och om hur det är att bli myndig i skuggan av ett trauma och hur det sedan är att leva med efterverkningarna av syskonmisshandeln som vuxen.

De självbiografiska romanerna visar den stora styrka en ung person kan upprätthålla genom en tillvaro till synes helt utan hopp, där instinkt och en okuvlig vilja att uthärda till varje pris snabbt tar över. Den uppenbarar ett djupgående mod och en uthållighet som därefter formar en väg till överlevnad och helande. Det är med andra en berättelse full av tillförsikt och uppmuntran, samtidigt som den ger besked till andra drabbade att de inte är ensamma i sitt lidande.

Skuggbarnet Del 2 innehåller också en faktadel om syskonmisshandel.

Förutom att skriva, arbetar Helén Varenius också som föreläsare, där hon utbildar yrkesverksamma inom till exempel skola, socialtjänst och sjukvård om vad syskonmisshandel innebär och vad konsekvenserna kan bli för den som är drabbad.

Läsaromdömen:

“Din öppenhjärtiga berättelse är inget man bara kan svepa igenom utan att beröras! Efter avslutad läsning känner jag mig ödmjuk inför det mod och den styrka du visar genom att berätta om dina svåra erfarenheter av utsatthet i en syskonrelation.

 Ditt ämnesval gör din berättelse viktig och angelägen och jag tror att det kan väcka hopp hos många att du har tagit dig ur den destruktiva relationen. Som #metoo visar krävs det ofta att en modig människa höjer rösten för att fler skall våga följa efter.” – Lektören, Författarcentrum Väst

“Även om det inte ingår i mitt uppdrag att kommentera texten känner jag att jag bara måste få säga att den berört mig starkt. Jag tycker att du har skrivit en väldigt viktig och stark skildring.” – Korrekturläsaren, Författarcentrum Öst

Böckerna finns att köpa i Trolltoppan Webbutik. Adressen dit är www.trolltoppan.se. 

Mina böcker finns även i välsorterade boklådor på internet som till exempel Bokus. Det går dessutom bra att be sitt lokala bibliotek att köpa in mina böcker.