Startsida/Start page

Hej,

Jag heter Helén Varenius och är en överlevare av syskonmisshandel. Jag har startat den här informationsbloggen, dels därför att jag vet att det är så många som är drabbade och dels därför att jag på det här sättet vill försöka synliggöra problemet.

Den som vill är för övrigt välkommen att dela med sig av sina personliga erfarenheter av syskonmisshandel. Det är bara att kontakta mig, så lägger jag ut din berättelse på bloggen. Du kan skriva på svenska, danska, norska eller engelska. Att berätta vad man varit med om, kan vara ett sätt att göra sin röst hörd. Då kan vi visa omvärlden hur många vi är, men också åskådliggöra för varandra att vi inte är ensamma, isolerade öar av trauman och lidanden. På så vis kan vi faktiskt hjälpa varandra.

Även om ni inte vill dela med er, kan jag ändå rekommendera att ni skriver ned det ni har varit eller är med om. Att sätta ord på sina tankar och känslor, har nämligen ofta en mycket helande effekt.

 

 

Hello,

My name is Helén Varenius and I am a survivor of sibling abuse. I have started this information blog, partly because I know that there are so many victims of sibling abuse out there and partly because I want to try to give attention to this problem.

By the way, anyone who wants to, is welcome to share their personal experiences of sibling abuse. Just contact me and I’ll post your story on my blog. You can write in Swedish, Danish, Norwegian or English. To tell what you have been through, can be a way of making your voice heard. Then we can demonstrate to the world how many we are and also show each other that we are not lonely, isolated islands of traumas and suffering. In this way we can actually help each other.

Even if you do not want to share, I still recommend you to write down what you have been or are going through. To put your thoughts and feelings into written words, can often have a truly healing effect.

 

 

 

Hemsida/Website

Min hemsida är äntligen klar. Adressen är www.trolltoppan.se. Förutom att blogga, erbjuder jag nu föreläsningar om syskonmisshandel. Hemsidan är helt på svenska, då jag tror att mina kunder finns i Sverige, eller i alla fall i de nordiska länderna.

Företagets har också en facebooksida som finns på https://www.facebook.com/pg/trolltoppan/posts/?ref=page_internal. Här kommer jag då och då att göra inlägg som speglar syskonmisshandel ur ett svenskt samhällsperspektiv.

 

My website is ready at last. The address is www.trolltoppan.se. In addition to blogging, I now offer lectures on sibling abuse. The website is  entirely in Swedish, since I think I have my customers in Sweden, or at least in the Nordic countries.

Om mig/About me

Hej!

Jag heter Helén Varenius och är en överlevare av syskonmisshandel. Varje gång jag läser eller hör talas om en person som blir utsatt för syskonmisshandel, vill jag bara ropa ”Jag ser dig! Jag hör dig! Jag känner med dig!”

Det är jättejobbigt att veta att något som har förstört så många år av mitt liv, fortfarande nästan inte alls får någon uppmärksamhet ute i samhället, inte anses vara något viktigt. Det vill jag försöka ändra på.

Jag är arg, mycket arg och med det kommer en önskan och en vilja att förändra och göra skillnad. Och jag vet att en enda person som verkligen ger sig den, faktiskt kan påverka rätt mycket. Men jag inser samtidigt att Rom inte byggdes på en dag. Jag har så många eller i alla fall flera idéer om hur jag skall gå tillväga och jag tänker inte släppa detta. Ni kommer därför att få se mer av mig, var så säkra.

Om inget annat förändras, utom att man förstår vad, hur och varför man blir utsatt eller har blivit för syskonmisshandel, så mår man mycket bättre. Därför har jag startat den här bloggen, där jag delar med mig av olika aspekter kring syskonmisshandel. Jag hoppas naturligtvis att det skall ge andra drabbade, de pusselbitar de behöver för att förstå sin egen situation bättre. Det är mycket viktigare för tillfället, än att jag till exempel delar med mig av mina egna upplevelser.

Jag hoppas naturligtvis också att föräldrar och andra som vill veta mer om syskonmisshandel kommer att ha nytta av min blogg.

 

Hello,

My name is Helén Varenius and I am a survivor of sibling abuse. Every time I read or hear of a person who is or has been subjected to sibling abuse, I just want to shout ”I see you! I hear you! I feel for you!”

It’s really hard knowing that something that has destroyed so many years of my life, still does not get a lot of attention in the society, is not considered important. I would like to try to change that.

I’m angry, very angry and with this emotion comes a wish and a will to change things and to make a difference. I know that a single person who really puts his or her mind to it actually can influence a lot. But I realize, at the same time, that Rome was not built in one day. I have so many or at least a few ideas about how to go about it and I’m not going to let go of this. You will therefore see more of me, be sure of that.

If nothing else changes, except that you understand what, how and why you are exposed or have been exposed to sibling abuse, then you automatically will feel so much better. That’s why I’ve started this blog, where I share different aspects of sibling abuse. I hope, of course, that it will give other survivors, the pieces they need to better understand their own situation. It is much more important at the moment than for example sharing with my own experiences with you.

I also hope, of course, that parents and others who want to learn more about sibling abuse will benefit from my blog.

Blogg/Blog

Artikel i Allers

För den som är intresserad kommer tidningen Allers att publicera en artikel om mig och mina erfarenheter av syskonmisshandel 30 april i nummer 19. Ovan visas omslaget på numret. Allers har var vänliga nog att lägga ut reportaget om mig på internet. Ni kommer åt den genom att trycka på länken nedan. https://www.allas.se/relationer/helen-drabbades-av-psykisk-syskonmisshandel/

Kontakta mig/Contact me

info(at)syskonmisshandel.se