PTSD Del 2

PTSD Del 2

Hyperkänslighet

Många med PTSD kan bli mycket oroliga och få svårt att slappna av. De befinner sig då i ett tillstånd där de är lättskrämda och undermedvetet ständigt är på vakt mot potentiella hot eller faror i sin omgivning. Detta sinnestillstånd kallas hyperkänslighet. Hyperkänslighet leder ofta till:

 • irritation
 • vredesutbrott
 • sömnproblem (insomnia)
 • koncentrationssvårigheter

Förutom de kännetecken på PTSD som nämns ovan, kanske offret också upptäcker att han eller hon:

 • har utvecklat depression, ångest eller fobier
 • har utvecklat andra fysiska symptom – såsom huvudvärk, yrsel, bröstsmärtor och magont
 • upplever känslor av skam, skuld och ångest
 • går omkring och liksom känner sig känslomässigt bedövad
 • har svårt att uppskatta saker
 • dövar sina känslor med hjälp av gatudroger, alkohol, eller genom att utveckla ett självskadebeteende
 • avskärmar sig från det som händer runt omkring sig
 • upplever att depressionen som han eller hon har utvecklat, också manifesterar sig i fysiska symtom.
 • har svårigheter att uttrycka sina känslor i ord
 • går med självmordstankar
 • utvecklar morbida tankar och fantasier om att råka ut för olyckor eller att dö
 • tar risker och följer “stundens ingivelse”.

PTSD hos barn

PTSD kan påverka såväl barn som vuxna. Barn med PTSD brukar erfara liknande symptom som vuxna och får till exempel problem med sömnen och drömmer ofta hemska mardrömmar. På samma sätt som vuxna, kan barn med PTSD, även förlora intresset för tidigare intressen och få fysiska symptom som huvudvärk och magont.

Men det finns även vissa kännetecken som är mer specifika för barn med PTSD, såsom:

 • sängvätning
 • att barnet kan vara ovanligt oroligt och ängsligt inför tanken på att behöva skiljas från en förälder eller annan vuxen.
 • det tenderar även att återuppleva den traumatiska händelsen i sina lekar.

Komplex PTSD                        

Att som barn bli utsatt för trauman påverkar dess emotionella utveckling. Ju tidigare ett trauma uppkommer i ett barns liv, desto mer skada gör det. Vissa barn hanterar de psykiska påfrestningarna de utsatts för genom att inta en försvarsinställning eller att bli aggressiva. Andra avskärmar sig från det som händer runt omkring dem, och växer upp med en känsla av skam och skuld, istället för att växa upp till en individ med bra självkänsla.

Komplex PTSD är för övrigt en av de svåraste formerna av trauma att komma tillrätta med, även när adekvat traumaterapi används. Det som försvårar saken är att de traumatiska händelserna inträffar samtidigt med att många av de första neurologiska nervbanorna skapas i barnets hjärna. Avtrycken som de stora psykiska påfrestningarna lämnar under barndomen, blir därför särskilt svåra att upphäva.

Nu är det slut på inlägget för den här gången. Ta hand om er själva och varandra. Tack för mig. Vi ses om ni vill nästa vecka.

Helén

Ni får gärna kommentera, men var snälla och gör det med respekt och gott omdöme.

Källor:

Bok: Rising from silence, Nancy Kilgore, 2015

Internet:

http://www.rcpsych.ac.uk/healthadvice/problemsdisorders/posttraumaticstressdisorder.aspx

http://www.nhs.uk/Conditions/Post-traumatic-stress-disorder/Pages/Complex.aspx

© Helén Varenius – text och foto