Långvariga besvär av syskonmisshandel Del 2

Försenad emotionell utveckling och social kompetens forts.

Social förmåga handlar om att lära sig att samarbeta med andra människor, knyta kontakter och att skaffa vänner och den tar lång tid att utveckla. Normalt sett får barn hjälp med att förbättra sin förmåga att tolka signaler, förstå känslouttryck och språk och att uttrycka sina behov i samklang med andra. Och det i sin tur utgör grunden för empatisk förståelse och social förmåga. Att ha en god social kompetens är viktigt för att få kamrater och att lyckas, både i skolan och i det framtida arbetslivet.

Men när syskonmisshandel kommer in i bilden störs denna process. Det utsatta barnet får gång på gång sina personliga gränser kränkta och sina behov åtsidosatta och får därmed onormala referensramar. Det beror på att ett litet barn inte har någonting annat att jämföra med. Ett yngre syskon ser vidare ofta upp till och vill bli accepterat av sitt äldre syskon. Det tenderar därför att tro på de öknamn eller andra kränkande omdömen som de får höra. Och det leder i sin tur att barnet blir otryggt och inte får möjlighet att bygga upp någon tillit eller medvetenhet om vad som är rätt och fel.

Att som barn sakna grundtrygghet kan resultera i svårigheter att reglera sina känslor. Offret kan därför bli väldigt argt, ledset eller oroligt när det träffar vuxna och andra barn. Särskilt om det inte känner dem sedan tidigare. Det beror delvis på att barnet befinner sig i en situation där han eller hon vet inte vad som kommer hända.

I familjer där psykisk misshandel förekommer kan det som är normalt ena dagen, vara katastrof dagen därpå. En handling som ena gången leder till att barnet får beröm, kan nästa gång ligga till grund för ett vredesutbrott.

I ett hem där ett barn blir känslomässigt försummat finns inte heller något utrymme för barnet att lära sig att identifiera sina egna känslor eller att lära sig strategier för att hantera dem. Barnet är därmed utelämnat att på egen hand försöka lära sig och förstå sina egna tankar och reaktioner.

Problem med relationer

På lång sikt kan ett barn som växt upp i ett hem med syskonmisshandel därför få problem med relationer, särskilt med det motsatta könet, vilket bottnar i en brist på tillit, rädsla och misstänksamhet. Barnet som nu hunnit bli tonåring eller vuxen vågar inte lita till andras goda vilja. Det ifrågasätter sin egen rätt att vara älskat och må bra och kan därutöver ha utvecklat en rädsla för att bli övergiven eller lämnad.

Den här rädslan kan leda till klängighet eller en obenägenhet att överhuvudtaget vilja ge sig in i ett förhållande.

De kan även få problem med att se och respektera andra personers gränser, eftersom de genom hela sin barndom fått sina egna personliga gränser kränkta och överskridna av ett angripande syskon. Många gånger hamnar de därför som vuxna i relationer där de på nytt återupplever sin offerroll. Med andra ord skaffar de sig vänner och livskamrater som behandlar dem illa. Det här förstärker i sin tur både den dåliga självkänslan och känslan av mindervärdskomplex.

Barns rädsla för intimitet börjar utvecklas tidigt i livet. När de som små upplever känslomässig smärta, börjar de snart att stänga av sina känslor. Det blir en överlevnadsmekanism som lär barnen att de inte kan lita på andra. Det i sin tur kan leda till att de snart börjar hänge sig åt fantasier om relationer istället för att vilja umgås med riktiga människor, för i motsats till andra personer kan fantasier inte såra dem. Med tiden kan det leda till att barnet föredrar sina fantasinrelationer framför mänskliga interaktioner.

Nu är det slut på inlägget för den här gången. Ta hand om er själva och varandra. Tack för mig. Vi ses om ni vill nästa vecka.

Helén

Ni får gärna kommentera, men var snäll och gör det med respekt och gott omdöme.

Källor:

Bok: Perilous rivalry av Vernon R. Wiehe, Teresa Herring, 1991

Bok: Sibling abuse av Vernon R. Wiehe, 1997

https://varjelitenbit.wordpress.com/2012/12/04/social-traning-for-barn/

http://www.psychalive.org/fear-of-intimacy/

https://posttraumatiskstress.com/psykisk-misshandel-och-barn/

https://sv.wikipedia.org/wiki/Inl%C3%A4rd_hj%C3%A4lpl%C3%B6shet

© Helén Varenius – text och foto