Antologi om syskonmisshandel

I samband med #metoo-rörelsen gavs det ut flera antologier med berättelser där kvinnor berättar om mäns sexuella trakasserier. Jag skulle vilja ge ut en antologi där folk anonymt berättar om sina erfarenheter om syskonmisshandel. Jag söker därför personer som skulle kunna tänka sig att vara med i en sådan antologi? Det här skulle hjälpa till att synliggöra problemet. Och sedan tycker jag personligen att det är intressant att få ta del av andras erfarenheter. Jag har nämligen själv blivit utsatt och har beskrivit vad jag varit med om i två böcker.

Jag har redan fått in några berättelser, men behöver fler. Jag tror att varje bidrag bör vara på minst ca 1 000 ord, för att det skall bli bra. Den som är intresserad kan skriva till info@syskonmisshandel.se och helst så snart som möjligt. Jag ser med stort intresse och tacksamhet fram emot era bidrag. Tack!