Behandling av PTSD

Om syskonmisshandeln fortsätter i vuxen ålder kan det vara en god idé att som första åtgärd till ett psykiskt hälsosammare liv, bryta kontakten med det misshandlande syskonet. Det ger en labil hjärna chansen  att återhämta sig och återgå till normalläge. Men man skall ha i åtanke att det tar lång tid att repa sig efter mångårig psykisk misshandel. Man får räkna med att det kan ta upp till fem år i anspråk eller kanske till och med ännu längre.

Precis som det finns både psykologiska och fysiska aspekter av PTSD, finns det även både psykiska och fysiska behandlingar av symptomen.

Psykoterapi

Alla effektiva psykoterapimetoder för PTSD fokuserar på den traumatiska upplevelsen – eller upplevelserna – snarare än på ditt tidigare liv. Du kan kanske inte ändra eller glömma det som har hänt, men du kan lära dig att tänka annorlunda kring det, på världen, och på ditt liv i största allmänhet.

Du måste försöka att komma ihåg de traumatiska händelserna så fullständigt som möjligt, men utan att samtidigt överväldigas av rädsla och ångest. PTSD-behandlingar hjälper dig att sätta ord på dina erfarenheter. Genom att minnas händelsen i fråga och gå genom den och de känslor som uppstår vid det erinrande minnet på ett tryggt sätt tillsammans med en utbildad PTSD-terapeut, får din hjärna möjlighet att bearbeta den traumatiska händelsen på ett sådant sätt att det inte längre påverkar din vardag på samma negativa sätt längre.

När du börjar känna sig säkrare och har fått mer kontroll över dina känslor, behöver du inte att undvika dina traumatiska minnen lika mycket. Då kommer du att kunna tänka på dem bara när du vill och de kommer inte att längre plötsligt och ovälkommet kunna tvinga sig in i ditt medvetande.

Gruppterapi

Detta innebär att man under överinseende av en utbildad terapeut ordnar möten där flera personer som har gått igenom samma eller liknande traumatiska händelsen sitter tillsammans och diskuterar vad de har varit med om. Det kan nämligen ibland vara lättare att prata igenom sina traumatiska händelser med andra människor som har gått igenom liknande erfarenheter.

KBT

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en behandling som kan hjälpa oss att förstå hur våra vanor och sätt att tänka kan göra PTSD värre eller till och med orsaka symptomen. KBT kan hjälpa dig att ändra de tankar som håller kvar din hjärna i ett negativt och obalanserat tillstånd och göra dig uppmärksam på ditt beteendemönster och på så sätt hjälpa dig att må bättre.

EMDR (Eye Movement Desensitization & Reprocessing)

Detta är en teknik där man använder ögonrörelser för att hjälpa hjärnan att bearbeta de ofrivilliga tillbakablickarna och göra den traumatiska upplevelsen begriplig på ett känslomässigt plan. Det låter kanske konstigt, men det har visat sig fungera.

Medicinsk yoga (mediyoga) och meditation

MediYoga (medicinsk yoga) har visat sig lindra flera av de typiska symptom på PTSD som finns och är en lugn och djupverkande yogaform där betoningen ligger på andningen. Det är fråga om att utföra enkla, mjuka och inkännande kroppsövningar/positioner och använda sig av en effektiv andnings- och koncentrationsteknik, där man får träna sig att avslappna av och där stunder av meditation ingår.

Inom mediyoga är yogapassen utformade på ett sådant sätt att alla, utifrån sina egna förutsättningar, har förmåga att utföra dem. Övningarna görs därför för det mesta i sittande eller liggande ställning.

Övningarna ger en grundläggande balans, fysiskt, mentalt och emotionellt. De höjer också energin och ökar självmedvetenheten om vad som händer i den egna kroppen. Därmed förbättras rörligheten, muskelstyrkan, hållningen och kroppskännedomen. Yogaträningen påverkar med andra ord hela kroppen på många olika nivåer samtidigt som till exempel; andning och lungor, muskulaturen, matsmältningsapparaten, körtel-, lymf- och nervsystemet samt hjärnan på ett positivt sätt och ger till följd av det känslor av ökat välbefinnande.

Tråkigt nog finns bara EMDR och mediyoga som privata alternativ i Sverige, vilket kan upplevas som kostsamt för den enskilde. Då terapin är ganska dyr är det extra viktigt att känna att man som patient får ett bra bemötande av sin terapeut. Får man inte det eller känner tillit till denne är det bättre att byta till en ny.

Tyvärr försvinner effekterna av misshandel aldrig helt, men kan lindras.

Nu är det slut på inlägget för den här gången. Ta hand om er själva och varandra. Tack för mig. Vi ses om ni vill nästa vecka.

Helén

Ni får gärna kommentera, men var snälla och gör det med respekt och gott omdöme.

© Helén – text och foto

Källor:

http://www.rcpsych.ac.uk/healthadvice/problemsdisorders/posttraumaticstressdisorder.aspx

http://www.nhs.uk/Conditions/Post-traumatic-stress-disorder/Pages/Complex.aspx

http://www.stockholmspahalsostudio.se/yoga/