Svenska Dagbladets artikelserie

I ett tidigare blogginlägg nämnde jag en intressant artikelserie som Svenska Dagbladet publicerade i juni 2012 om syskonmisshandel. Jag lade dock aldrig ut några länkar till dem vid det tillfället, eftersom de då inte fanns åtkomliga på nätet. Jag har själv läst dessa reportage med stor behållning och jag känner igen mig och min situation i mycket av innehållet; speciellt i läsarnas egna berättelser. Och jag är personligen därför mycket tacksam över att tidningen beslutat att låta allmänheten få ta del av dem helt gratis. Svenska Dagbladet, Tack!

Så här kommer äntligen den omtalade artikelserien samt ytterligare några artiklar som Svenska Dagbladet har skrivit om ämnet. Jag hoppas nu att tidningen låter dem vara kvar på nätet ett tag framöver; tillgängliga för alla som vill och behöver läsa dem. Varsågoda!

Syskon betyder mer än vi trott, Anna Lagerblad, Svenska Dagbladet, 20040621

http://www.svd.se/syskon-betyder-mer-an-vi-trott

”Syskonbråk – kamp om föräldrakärlek”, Anna Lagerblad, Svenska Dagbladet, 20040624

http://www.svd.se/syskonbrak-en-kamp-om-foraldrakarlek

”Syskon får tåla stryk tyckte våra föräldrar”, Simon Löfroth, Svenska Dagbladet, 20120611

http://www.svd.se/syskon-far-tala-stryk-tyckte-vara-foraldrar

”Syskonvåld kan ge ärr för livet”, Simon Löfroth, Svenska Dagbladet, 20120611

http://www.svd.se/syskonvald-kan-ge-arr-for-livet

”Brorsan plågade mina kattungar”, Simon Löfroth, Svenska Dagbladet, 20120611

https://www.svd.se/brorsan-plagade-mina-kattungar

”Sista gången jag slog honom var jag 19 år”, Simon Löfroth, Svenska Dagbladet, 20120612

https://www.svd.se/sista-gangen-jag-slog-honom-var-jag-19-ar

”Avund kan väcka vrede”, Simon Löfroth, Svenska Dagbladet, 20120613

https://www.svd.se/avund-kan-vacka-vrede

Vi blir aldrig fria från våra syskon, Anna Lagerblad, Svenska Dagbladet, 20141230

https://www.svd.se/vi-blir-aldrig-fria-fran-vara-syskon

”Han sa att han skulle dränka lillebror, Madeleine Gauffin Rahme, Svenska Dagbladet, 20160728

https://www.svd.se/han-sa-att-han-skulle-dranka-sin-lillebror

Nu är det slut på inlägget för den här gången. Ta hand om er själva och varandra. Tack för mig.

Helén

© Helén Varenius  – text och foto