Faktorer som skyddar mot syskonmisshandel

I inlägget i förra veckan beskrev jag ett antal faktorer som ökade risken för att syskonmisshandel skall uppstå. Denna gång redogör jag istället för omständigheter som avsevärt minskar risken för att kränkningar skall uppstå mellan syskonen.

 • Att fäder engagerar sig på ett positivt sätt i sina söner har en stabiliserande effekt på problem som kan uppkomma mellan syskon.
 • Likaså har ett bra samspel mellan mamma och barn en lugnande effekt på äldre syskons tendens att bete sig aggressivt mot sina yngre syskon.
 • Föräldrar som öppet visar tillgivenhet för sina barn och engagerar sig i dem och där de disciplinerar sina barn på ett konsekvent och icke-bestraffande sätt.
 • Att familjen omges av ett starkt nätverk av alternativa vårdgivare som till exempel mor- och farföräldrar samt syskon till föräldrarna.
 • Psykisk och fysik närvaro i hemmet samt förmåga av föräldrarna att använda sig av sitt nätverk av grannar, lärare och vänner.
 • Hem där föräldrar lär sig att skapa en balans mellan att lägga sig i för mycket i barnens angelägenheter och en total avsaknad av ett skyddande och kompetent föräldraskap.

Vad kan föräldrar göra för att förhindra syskonmisshandel?

 1. Minska bråken i hemmet mellan barnen genom att sätta upp regler och gränser som är tydliga för alla. Förklara att du som förälder inte kommer att tolerera osämja (misshandel) såsom utskällningar, slag, nedsättande öknamn, provocerande uppförande, eller “opassande beröring” mellan dem. Genom att ha tydliga gränser i hemmet blir barnen väl medvetna om vad syskonmisshandel innebär och det är då större chans att ett utsatt barn berättar för sin förälder om den eventuella misshandel som redan har hänt.
 2. Ge inte de äldre barnen för mycket ansvar för, eller makt över yngre syskon. Detta kan orsaka bitterhet i det äldre barnet och kan leda till misshandel. Försök istället att ha en barnvakt, eller låt barnen vara på fritids efter skolan eller se till att det finns en betrodd vuxen att som kan titta till dina barn när ni själva inte är hemma.
 3. Avsätt gärna en stund varje dag för att prata med dina barn om deras dag. Det är en god idé att prata enskilt med varje barn åtminstone ett par gånger i veckan för att fråga dem vad de gör, hur de mår, om de har några problem eller funderar över något.
 4. Lär dig att upptäcka och ingripa i dina barns gräl eller bråk innan de övergår i misshandel. Barn kan inte förväntas lösa alla sina konflikter på egen hand. När du som förälder märker att ett gräl håller på att trappas upp eller riskerar att övergå i handgripligheter eller i nedsättande öknamn, tveka då inte att blanda dig i och separera barnen så att du får möjlighet att lyssna på varje sida. På så sätt känner dina barn att de blir hörda, samtidigt som de får lära sig fredliga sätt att lösa sina konflikter på.
 5. Håll också ett öga på vilka program dina barn ser på tv, vad de läser, och vad de gör på internet. Ta reda på mer om dina barn och visa intresse för vad de gör. Sådana enkla åtgärder kan faktiskt bidra till att eventuell syskonmisshandel kvävs i sin linda. När ett barn är tillräckligt stort för att förstå att sex kan kännas behagligt, se då till att du pratar med dem om vad som är deras ansvar och lär dem att de har rätt att säga “nej” till all oönskad fysisk beröring, vare sig den är sexuell eller sker på annat sätt.

Kom ihåg:

Skapa en öppen atmosfär i hemmet som uppmuntrar till diskussion mellan barnen. Låt dem få veta att de har rätt att kräva att deras kroppar och personliga gränser respekteras. Var villig att prata om sexualitet med dina barn. Utbilda dem om sex genom att ge information som är lämplig för barnets ålder. Viktigast är dock att tro på dina barn när de kommer för att prata med dig om oro och funderingar som de kan ha. Forskning visar nämligen att det är ytterst sällsynt att barn hittar på historier om sexuella övergrepp bara för att orsaka problem för någon.

Nu är det slut på inlägget för den här gången. Ta hand om er själva och varandra. Tack för mig. Vi ses om ni vill nästa vecka.

Helén

Ni får gärna kommentera, men var snälla och gör det med respekt och gott omdöme.

Källor:

https://en.wikipedia.org/wiki/Sibling_abuse

http://www.aaets.org/article214.htm

© Helén Varenius – text och foto